מידע כללי
המעונות פועלים לאורך כל השנה בין השעות 16:00 – 7:00  ובתוספת תשלום עד 17:00.
המעונות והצהרונים מוכרים ע"י משרד הכלכלה (תמ"ת)
צוות מטפלות מוכשר ומוסמך
עבודה בקבוצות קטנות

התפיסה החינוכית
הרשת הקהילתית מבוססת על העקרונות והניסיון שפותחו במעון של הקיבוץ העירוני תמוז בבית שמש במשך למעלה מ -20  שנה. בבסיס התפיסה עומדת האמונה שהתינוק והילד הם בני אדם מתפתחים. אושרם והתפתחותם תלויים בכך שההסתכלות עליהם תהיה כוללת, ותיתן חשיבות לכל תחומי ההתפתחות: חברתי, רגשי מוטורי ושכלי.
תפיסת העבודה נשענת על ארבעה  עקרונות מרכזיים ועל החיבורים ביניהם:
שותפות משמעותית ודיאלוגית בין הבית למעון
חינוך להעמקה ובחירה משמעותית – אלטרנטיבה לעולם הסיפוקים המידיים
חינוך מגיל צעיר לחיי קהילה  – אלטרנטיבה לחינוך התחרותי
העצמת הצוות החינוכי
שותפות משמעותית ודיאלוגית בין הבית למעון. אנו מאמינים שחשוב שהילד יחווה את המעון והבית כישויות משלימות ולא כישויות מנוכרות.
לתפיסה זו יש מספר יישומים מעשיים:
עולם הבית צריך לקבל ביטוי במעון:  לדוגמא, שפת האם (במידה ואינה עברית) תהיה נוכחת במעון הן בע"פ והן בכתב.  חוויות שהילד עובר עם משפחתו מתועדות בתמונות ובכתב ע"י ההורים והצוות מתייחס לכך במעון. תמונות של כל בני המשפחה המשמעותיים הן חלק מחיי המעון.
הצוות משתף את ההורים בחוויות שעובר הילד במעון בע"פ, בכתב, ובתמונות, כדי לאפשר לילד לעבד בבית את החוויות שעבר במעון.
פעמיים בשנה הצוות וההורים נפגשים לשיחה בה כל צד משתף את הצד השני בהתרשמותו מהתפתחותו של הילד בכל ההיבטים. מטרת הפגישות היא שלצוות ולהורים תהיה תמונה שלמה של הילד גם בשעות שאינו איתם.
מספר פעמים בשנה, לרוב לקראת חגים,  מתקיימת במעון פעילות משותפת להורים ולילדים.
חינוך להעמקה ובחירה משמעותית – אלטרנטיבה לעולם הסיפוקים המידיים

1.1

בעולם המודרני הילד חשוף להצפה של גירויים, ולסיפוקים מידיים. אנו מאמינים שיש חשיבות רבה ללמד את הילד לבחור באופן מושכל. חשוב לנו ללמד את הילדים להתמודד עם תסכולים, וליהנות מתוצר המגיע בעקבות העמקה והתמודדות. החומרים והמשחקים הניתנים לילדים במעון נבחרים מתוך חשיבה קפדנית. לילדים מוגשים מעט חומרים ומשחקים, ביחס למקובל במעונות אחרים, כשהקריטריון לבחירתם הוא המורכבות ויכולת ההעמקה שהם מזמנים. התפיסה היא שעל הילד לחזור שוב ושוב לאותם גירויים כדי להעמיק את האינטראקציה שלו איתם, ולהגיע לתוצרים יותר ויותר מורכבים.

חינוך מגיל צעיר לחיי קהילה  – אלטרנטיבה לחינוך התחרותי
אנו שמים דגש מרכזי על החינוך החברתי. חשוב לנו שהחוויה החברתית של הילד תהיה חיובית. שהילד יחווה את חבריו לקבוצה כמקור לעניין ולהנאה, גם אם הם שונים ממנו מאד ברקע או בתכונות האישיות. הצוות יוצר אווירה של שותפות, אמפטיה וקבלה במעון. המטפלות מלוות כל ילד, מחזקת את הכוחות החברתיים שלו, ותומכות בהתגברותו על הקשיים החברתיים. לדוגמא ילד המוותר תמיד, יקבל תמיכה בעמידה על שלו. לעומת זאת ילד המתקשה להתחלק עם ילדים אחרים יקבל תמיכה בקושי, ועידוד כשמצליח להתחלק.

הצוות החינוכי
כדי ליישם את העקרונות הללו יש צורך בצוות חינוכי ברמה מקצועית גבוהה, ועם הבנה של העקרונות ואמונה בהם. הצוות החינוכי מקבל הדרכה שוטפת ממדריכה המלווה אותו בעקביות לאורך השנה. כמו כן הצוות יוצא להשתלמויות פעמים בשנה.

פריסה ארצית