יאיר אלברטון
תפקיד: מנכ"ל
נייד: 052-3768112
דוא"ל: yair.albertom@gmail.com

 

אבנר ישראלי
תפקיד: סמנכ"ל
נייד: 052-8616658
דוא"ל: avner@tamuz.org.il

 

אפרת כהן פלאם
תפקיד: מנהלת מרכז הקיימות
נייד: 052-5665364
דוא"ל: kayamutbetshemesh@gmail.com

 

גלי בר סלע                                                                                                                                                                  תפקיד: רכזת רוקמים שכונה
נייד: 054-4456836
דוא"ל: rokmim.kehilla@gmail.com

 

רחלי בן שטרית
תפקיד: מנהלת מיזם המשחקיט
טלפון: 052-8652976
דוא"ל: playkit.israel@gmail.com

 

שרה אבלסון
תפקיד: מנהל כספים
טלפון: 02-9900101
דוא"ל: gizbarut@tamuz.org.il

רויטל שמואלי
תפקיד: מנהלת משרד
טלפון: 02-9900122
דוא"ל: kehilla@tamuz.org.il