לכל ידידינו ושותפינו,

לוי אשכול אמר לפני הבחירות המכריעות של חייו בשנת 1965 את הדברים הבאים:
"במשטר דמוקרטי אין ממשלה יכולה לבצע בהצלחה מדיניות כלשהי, אם העם אינו מבין במה דברים אמורים, ואינו מוכן לעמוד לימין המבצעים. אני מאמין בעם הזה". כחמישים שנה עברו והחברה הישראלית שינתה את פניה מהקצה אל הקצה. העם הישראלי הוא היום פדרציה של קבוצות, שסדר היום שלהן שונה מאוד, וכל קבוצה מפוצלת לכמה תת קבוצות.
עמותת קהילה מנסה להענות לאתגר הכפול
מצד אחד להציב דפוסי פעולה המתאימים לכל הקבוצות על בסיס עקרונות החשיבה הסוציאל-דמוקרטית​: מענה אוניברסלי לילדים בגילאי לידה עד שלוש, בניית מכשירים קהילתיים המחזקים את הסולידריות כגון ועדי שכונות והתנדבות משפחתית. מהצד השני לחזק את מרכיבי הזהות והשייכות של הקבוצה החילונית-מסורתית על בסיס תרבות יהודית יוצרת, מורשתם של מנהיגי תנועת העבודה, כל זאת מתוך אחריות לכלל החברה!!

בכל פעולותינו נמשיך להקפיד על הבאת כל מידע אפשרי לציבור, מימוש זכויותיהם של כל אזרחי ישראל, ועל חיזוק הדמוקרטיה כמשטר הטוב ביותר המצוי בימינו והמבוסס בראש ובראשונה על מעורבות אזרחית רחבה.

בברכה

יאיר אלברטון